vodafone

  1. D

    Laptop không nhận được thiết bị internet vodafone

    Xin chào, Tôi sử dụng khóa vodafone cho kết nối internet của mình nhưng máy tính xách tay của tôi liên tục ngắt kết nối với mạng và thông báo không phát hiện thấy thiết bị nào. Bất cứ đề nghị nào? có thể nó chỉ là thứ gì đó để cài đặt trên máy tính xách tay của tôi? Cảm ơn đã giúp đỡ.
Back
Top