touch

  1. V

    Vấn đề về bút Surface Pro 4

    CHÀO Tôi có một chiếc Surface Pro 4. Tôi đã không sử dụng chiếc bút này một thời gian nhưng tôi sử dụng nó mỗi tháng một lần hoặc lâu hơn để đảm bảo nó hoạt động. Vì vậy, tôi đang kiểm tra xem hôm nay tất cả các chức năng có hoạt động không và khi tôi nhấp vào trên cùng để mở OneNote thì nó...
  2. T

    Hỗ trợ ổ cứng kép, 1080, Cảm ứng

    Tôi là một người sử dụng năng lượng. Tôi dự định chủ yếu chạy Windows 8.1. Sau này, tôi dự định cài đặt Gentoo Linux trên ổ cứng thứ hai. Tôi sẽ cấu hình Gentoo Linux để có thể khởi động kép (UEFI) hoặc chạy ảo hóa (VMware player) với quyền truy cập trực tiếp vào ổ cứng thứ hai. Yêu cầu cụ thể...
Back
Top