terratec

  1. V

    Card âm thanh ngoài cho laptop và màn hình TV

    Thiết lập hiện tại Laptop Dell (Latitude E6530) Windows 7 64bit chuyên nghiệp. Màn hình tivi thông minh Samsung (TD390S). Dùng làm TV và màn hình ngoài cho laptop. Được kết nối qua cáp DVI sang HDMI thông qua Dell Replicator không có HDMI. Cũng có thể sử dụng HDMI sang HDMI nếu truyền trực tiếp...
  2. C

    Driver webcam cho notebook terratec MS 1722

    Xin chào, Mình đang tìm driver win7 x64 cho webcam của notebook trên ai có thể giúp tôi không thomas
Back
Top