system caches

  1. D

    Làm cách nào để xóa tất cả bộ nhớ đệm mà tôi có thể và không làm mất dấu trang trình duyệt của mình?

    CHÀO MBP 2010 của tôi đang chạy Yosemite. Làm cách nào để xóa tất cả bộ nhớ đệm mà tôi có thể và không làm mất dấu trang trình duyệt của mình? Có thể có một số bộ nhớ đệm mà tôi không nên hoặc không thể. Đó là những cái nào? tốt nhất Elmer Lang
Back
Top