smartsense

  1. H

    Giới hạn phạm vi của bàn di chuột

    Xin chào, tôi đang sử dụng Synaptics Gesture Suite 13.4 Máy tính xách tay mới của tôi có bàn di chuột hơi lệch so với chiếc trước đó. Vì vậy, nó phát hiện những cú chạm vô tình ở phía bên trái và điều đó thật khó chịu. Tôi có thể giới hạn phạm vi khai thác bằng cách sử dụng "SmartSense" trong...
Back
Top