series 5

  1. B

    Chromebook: Samsung (ARM) so với Samsung Series 5 550

    Ý kiến của bạn là gì? Có ai ngoài đó đã sử dụng cả hai? Làm thế nào để họ so sánh về chất lượng màn hình, chất lượng bàn phím và bàn di chuột, chất lượng và cảm giác xây dựng tổng thể (như trông và cảm giác rẻ tiền/chất lượng cao, hoặc nhẹ/nặng hoặc mức độ nóng) và hiệu suất. Ngoài ra, một trong...
  2. H

    Chromebook: Samsung (ARM) so với Samsung Series 5 550

    Ý kiến của bạn là gì? Có ai ngoài đó đã sử dụng cả hai? Làm thế nào để họ so sánh về chất lượng màn hình, chất lượng bàn phím và bàn di chuột, chất lượng và cảm giác xây dựng tổng thể (như nó trông rẻ tiền/chất lượng cao, hoặc nhẹ/nặng hoặc độ nóng) và hiệu suất. Ngoài ra, một trong số chúng có...
Back
Top