select proper boot device

  1. H

    Asus G53SW không khởi động được

    Các bạn, chiếc PC này thực tế hiện không thể khởi động được, 8 trên 10 lần nó báo lỗi "Lỗi đọc đĩa..." hoặc "Khởi động lại và chọn thiết bị khởi động thích hợp...". Lỗi thứ 2 này là sự cố ban đầu mà tôi nghĩ mình đã khắc phục được bằng cách thay thế ổ cứng HDD và cài đặt Win7 Home premium sạch...
Back
Top