rundll32

  1. H

    Rundll32 có vấn đề lớn xin hãy giúp đỡ

    Được rồi, tôi đang gặp sự cố trên máy tính xách tay mà tôi sử dụng ở trường có chứa các tệp mà tôi rất cần. tôi thực sự cần sự giúp đỡ ở đây các bạn. về cơ bản, mọi chuyện bắt đầu khi tôi cố gắng sao lưu một đĩa DVD. Tôi có một đĩa DVD starwars clone wars rất cũ đã bị trầy xước nặng và tôi nghe...
Back
Top