raid 1

  1. L

    Đột kích 0 đến Đột kích 1

    Tôi muốn thay đổi mảng Raid 0 hiện có trên máy tính xách tay MSI GT70 của mình thành raid 1. Tôi sẽ làm điều đó như thế nào nếu có thể?
Back
Top