poll

  1. L

    Hãy tham gia khảo sát của chúng tôi!

    Vui lòng tham gia cuộc khảo sát ngắn của chúng tôi. Nó sẽ chỉ mất vài phút. Cảm ơn! .sg-body, .sg-wrapper {width: 600px !important;} Cuộc khảo sát này được cung cấp bởi SurveyGizmo's phần mềm khảo sát trực tuyến. Hãy tham gia cuộc khảo sát của tôi ngay bây giờ
  2. C

    Ngân sách 300-500 USD Lenovo, Asus hay Toshiba?

    Tôi có thể nhận được một số ý kiến về ba thương hiệu này và trong phạm vi giá này không? Tôi sẽ xem xét doanh số bán hàng vào cuối năm nay, nhưng tôi chủ yếu tập trung vào phạm vi giá này. Chờ đợi để tiết kiệm nhiều tiền hơn cũng không phải là một lựa chọn nên những câu trả lời như thế sẽ không...
Back
Top