my windows startup fail with open

  1. L

    Tôi cần đặt lại Máy tính xách tay của mình về cài đặt gốc nhưng không có gì hoạt động.

    Vì vậy, tôi vừa được bố mẹ tặng một chiếc Acer Aspire Aoa150 đã qua sử dụng cho ngày sinh nhật của mình. Tôi cần đặt nó về cài đặt gốc nhưng tôi không có chương trình Erecovery và khi tôi cố gắng sử dụng Alt-F10 khi khởi động, nó chỉ chuyển sang màn hình khởi động tiếp theo. nếu có ai có thể...
Back
Top