macbook pro mid 2010

  1. L

    Macbook Pro 15" giữa 2010 i7, ram 8gb so với Macbook Pro cuối 2011 i5, ram 8gb

    Như tiêu đề đã nói, tôi đang tìm mua một chiếc máy tính xách tay cũ và hiện tại nó nằm giữa hai chiếc (Lưu ý rằng cả hai đều có giá như nhau) Đầu tiên: Macbook Pro 15" Giữa năm 2010 Intel i7 2.66ghz ram 8gb 1033 MHz ổ cứng 500gb Thứ hai: Macbook Pro 13" Cuối 2011 Intel i5 2.4ghzz ram 8GB 1333hz...
Back
Top