mac book pro

  1. N

    Sự cố với việc đồng bộ hóa sách nói trong Apple Books

    Tomguide thân mến, Tôi hy vọng bài này thấy bạn tốt. Tôi viết thư này để thông báo cho bạn một vấn đề mà tôi đang gặp phải khi đồng bộ hóa sách nói trong ứng dụng Apple Books. Mặc dù đảm bảo rằng ID Apple của tôi nhất quán trên cả iPhone và Mac và chọn tùy chọn đồng bộ hóa sách nói trong cài...
  2. C

    Thuế bán hàng - Mua hàng trực tuyến

    Tôi sống ở California và thuế bán hàng ở đây được tính ở mức 7,5%. Tôi đang muốn mua một macbook chuyên nghiệp từ https/www.powermax.com/productcategory/used-macs-macbook-pro có trụ sở tại Oregon, nơi áp dụng thuế bán hàng 0%. Vì vậy, nếu tôi mua hàng trực tuyến từ họ, tôi có phải nộp thuế bán...
Back
Top