lsi

  1. D

    Macbook Pro Retina 13" bị vô nước: Cần những bộ phận nào để sửa chữa?

    Tôi có một chiếc Macbook Pro Retina 13 inch bị hỏng nước. Bây giờ, tôi đang tự hỏi, làm cách nào để biết bộ phận nào cần sửa chữa? Tôi phải thử và thay thế từng bộ phận để tìm hiểu, hay LSI hoặc LCI (Chỉ báo tiếp xúc chất lỏng) ) chỉ cần cho tôi biết những khu vực mà chất lỏng đã tràn ra, và do...
Back
Top