laptop audio

  1. H

    Sự cố âm thanh HDMI

    Tôi gặp sự cố âm thanh lạ với đầu ra âm thanh HDMI kể từ khi tôi định dạng và cài đặt sạch Windows 10 - Tôi không gặp sự cố này khi cài đặt Windows 10 đã nâng cấp Vấn đề của tôi là đầu ra âm thanh HDMI sẽ bị lỗi trong một số trường hợp nhất định và tôi sẽ không nhận được âm thanh và bất kỳ thứ...
  2. N

    Micrô sẽ không hoạt động với trình quản lý âm thanh Realtek.

    Thông báo bật lên khi tôi cắm micrô vào và tôi chọn "mic in" nhưng nó vẫn sử dụng mic tích hợp của máy tính xách tay. EDIT - Ví dụ: khi tôi truy cập Skype và chọn micrô, tất cả những gì tôi thấy là "Đầu vào âm thanh Realtek HD".
Back
Top