iphone 5s

  1. C

    Nửa dưới màn hình iPhone 5s không hoạt động

    Xin chào, Tôi đã bị nứt điện thoại cách đây vài tháng. Mọi thứ đều hoạt động tốt, camera, màn hình, mọi thứ. Tôi quyết định sửa nó nên tôi đến cửa hàng công nghệ địa phương để sửa nó với mức phí thấp hơn Apple. Sau khi họ sửa nó, mọi thứ đều hoạt động tốt... Sau đó vài ngày, nửa dưới của màn...
  2. P

    Tại sao tôi không thể tìm thấy một số ảnh trong Ảnh khi tôi cố gắng đính kèm chúng vào e-mail?

    Chào buổi sáng! Tôi thực sự sẽ đánh giá cao nếu ai đó có thể giúp Apple chuyển đổi gần đây tại đây... Tôi có iPhone 5S và MacBook Air 2014, cả hai đều có phần mềm cập nhật. Khi tôi chụp ảnh bằng iPhone, sau đó mở Ảnh trên MacBook, ảnh mới sẽ xuất hiện ở đó. Xuất sắc! NHƯNG... Sau đó, tôi mở...
Back
Top