home-premium

  1. C

    Một phần bàn phím không hoạt động...

    Xin chào, Vì vậy, tôi đã gặp phải vấn đề này vào tuần trước, khi tôi nhận thấy rằng tôi không thể đặt độ sáng cao hơn. (Đã viết "không thể" vì phím "dấu nháy đơn" không hoạt động). Quyết định bỏ qua nhưng vài phút sau tôi phải viết gì đó cho xong bằng số 0 nhưng số 0 không có tác dụng. Sau khi...
Back
Top