hijack

 1. H

  Bị tấn công bởi S.coldsearch

  Tôi dường như không thể loại bỏ s.coldsearch khỏi Chrome. Giúp đỡ!!
 2. D

  trình duyệt sẽ không hiển thị --

  Máy tính của con gái tôi bị virus chuyển hướng v9 tấn công. Cảm ơn chúa, tôi đã có thể đăng nhập và tải xuống chương trình chống phần mềm độc hại và tôi đã gỡ cài đặt một số chương trình. Sau đó, một người bạn đã chạy phần mềm chống phần mềm độc hại và các chương trình tương tự ở chế độ an toàn...
 3. B

  cách diệt virus khỏi macbook pro

  bị tấn công bởi ilivid, hãy hỏi và tìm kiếm
Back
Top