germany

  1. M

    Dự án di chuyển Linux ở Munich LiMux báo cáo thành công

    LiMux, một dự án chuyển đổi các tổ chức chính quyền địa phương sang Linux và phần mềm nguồn mở ở Munich, đã vượt quá mong đợi ban đầu. Dự án đã thực hiện tốt hơn một chút so với dự đoán là 8.500 và hiện có 9.000 máy trạm được di chuyển sang Linux. Tiến độ và sự phát triển của dự án bắt đầu từ...
  2. N

    Trợ giúp với những lựa chọn sau:

    Cuộn nhanh xuống để xem lựa chọn của tôi! (nếu bạn không quan tâm đến việc sử dụng của tôi, v.v.) 1) Ngân sách của bạn là bao nhiêu? Khoảng 500-550 Euro 2) Bạn sẽ mua cuốn sổ này ở đâu? Châu Âu-Đức 3) Bạn có cân nhắc sử dụng máy tính xách tay được tân trang/phân phối lại không? KHÔNG 4) Nhiệm vụ...
Back
Top