favorites

 1. T

  Thanh công cụ yêu thích và thông tin đầu vào của tôi. bị thiếu.

  Xin chào, Thanh công cụ yêu thích của tôi và thông tin tôi đã nhập vào đó bị thiếu trong Windows 7. Khi Internet Expl. bị trúng Google xuất hiện thiếu thanh yêu thích của tôi và thông tin đầu vào của tôi bị thiếu trong mục yêu thích.
 2. C

  Thanh công cụ yêu thích và thông tin đầu vào của tôi. bị thiếu.

  thanh công cụ yêu thích của tôi đã biến mất
 3. V

  Làm cách nào để cài đặt mục yêu thích trên máy tính xách tay của tôi?

  Làm cách nào để cài đặt Mục ưa thích trên máy tính xách tay của tôi?
Back
Top