exotic

  1. C

    được cảnh báo về ibuypower và những chiếc máy tính lạ..nhưng đây là kinh nghiệm của tôi

    đã thử mua một chiếc máy tính xách tay. đầu tiên tôi đã thử với xotice, họ muốn tôi gọi cho ngân hàng của tôi nhưng tôi nói rằng tôi không thể vì tôi hiện đang được triển khai và không có điện thoại để gọi và họ từ chối nghe tôi về cơ bản nói F-off nhưng may mắn là họ không bao giờ tính phí cho...
  2. T

    Laptop Segar có phải là laptop chất lượng không?

    Tôi đã xem xét các máy tính xách tay segar ở máy tính kỳ lạ và thấy chúng có giá hợp lý so với những gì chúng cung cấp, chất lượng xây dựng, tức là bàn phím, vỏ máy như thế nào? Làm thế nào để họ so sánh với MSI hoặc Gigabyte?
Back
Top