comm port

  1. T

    Cổng Com bị thiếu sau khi nâng cấp Windows 7

    Có ai biết nơi tôi có thể tìm trình điều khiển cổng com cho Windows 7 cho netbook Aspire One không?
  2. K

    Thêm cổng com vào viao

    Tôi cần định cấu hình/mô phỏng/thêm cổng com vào Sony Viao của mình để sử dụng công cụ chẩn đoán Vauxhall - đã tải xuống/cài đặt một tiện ích nhưng vẫn không có dấu hiệu của cổng com có thể định cấu hình thông qua menu quản lý thiết bị.
Back
Top