clipboard

 1. H

  Công nghệ bảng nhớ tạm

  Xin chào, một chiếc máy tính clipboard có kích thước bao nhiêu
 2. L

  Cách in màn hình và tìm bảng tạm, tôi đã khởi tạo Màn hình in

  Tôi đã cố gắng hết lần này đến lần khác để in màn hình tất cả các giải pháp có thể mà tôi biết win+ prnt scrn, ctrl &Fn + prnt scrn , + Nếu nó hoạt động Làm cách nào để tìm bảng tạm Nếu tôi có . không chắc? Tôi cần loại càng sớm càng tốt, chắc chắn sẽ biết ơn. Cảm ơn.
 3. K

  Cách đồng bộ hóa bảng tạm của bạn giữa Windows và MacBook Pro

  Nếu bạn từng muốn sao chép thông tin trên Windows và dán vào MacBook Pro, bạn sẽ thấy công việc này khá khó khăn. Sự thật là có một giải pháp dễ dàng hơn bạn nghĩ. 1clipboard là một phần mềm tuyệt vời sử dụng tài khoản Google của bạn để chia sẻ thông tin chi tiết về clipboard giữa Windows và...
Back
Top