ae soundlink

  1. C

    MacBook Pro 15" 2017 sẽ không kết nối với loa hoặc tai nghe Bluetooth Bose

    Khi tôi cố gắng ghép nối tai nghe Bose Soundlink Mini II (phiên bản chương trình cơ sở - mới nhất - 1.1.4) hoặc tai nghe Bose AE II Soundlink với MacBook Pro 15" đầu năm 2017, chúng kết nối nhanh rồi ngắt kết nối. Chúng kết hợp hoàn hảo và hoạt động hoàn hảo với iPhone7 của tôi, một chiếc...
Back
Top