720p

  1. N

    Y400 so với Y500

    Xin chào, tôi đang phân vân giữa Y400 và Y500, kích thước màn hình không quan trọng đối với tôi. Laptop nào tốt hơn về hiệu năng. Ngoài ra, màn hình 1080p có tốt hơn đáng kể so với màn hình 720p không? Có đáng giá thêm 100 đô la không? Y500-$799,99 USD Bộ xử lý Bộ xử lý Intel Core i7-3630QM thế...
Back
Top