2010 macbook pro 13"

  1. T

    kiến trúc macbook 2010

    Tôi sẽ tốt nghiệp trường kiến trúc vào mùa thu này và tôi sẽ sử dụng chủ yếu Rhino và Adobe Suite trong ba năm tới. Tôi có thể muốn sử dụng auto-cad, sketch-up và ít có khả năng là revit hơn.. nhưng tôi có thể muốn thử sức trong một hoặc hai năm. Máy tính xách tay hiện tại của tôi là bộ xử lý bộ...
Back
Top