13.3" laptop

  1. K

    Ultrabook nào sẽ tốt nhất cho sinh viên đại học?

    Tôi là sinh viên năm nhất đại học và khoảng một tháng nữa tôi sẽ đặt mua một chiếc Ultrabook mới vì tôi cần một thứ gì đó nhẹ và di động. Tôi là sinh viên chuyên ngành kinh doanh. Tôi sẽ sử dụng Ultrabook của mình cho các công việc giấy tờ, bài tập về nhà trực tuyến, nghiên cứu, mạng xã hội...
Back
Top